Deltagare täcks av Sveroks försäkring:
https://medlem.sverok.se/forsakring/