knutpunkt håle

lampa.jpg

Mentaliteten i Håle välkomnande och öppen, åtminstone på ytan. Men den som krafsar lite djupare kommer snart märka att det även i Håle finns en del problematik som ligger och pyr, en bakomliggande atmosfär som känns långt in i benmärgen. Rädsla för morgondagen, konkurrens sinsemellan och den överlevandes sorg är bara några av de krafter som kan sätta igång sociala händelser med katastrofala följder. Den vise gör därför klokt i att inte bli för bekväm i den trygghet och lättnad som lätt infinner sig då denne för första gången på många år kunnat slappna av runt en lägereld tillsammans med andra människor, din granne kan vara din blivande bäste vän eller din värsta fiende. Även om tryggheten från kamratskapen vid elden är tve-eggad kan den också vara den enda chansen till överlevnad. Bortom Håles gränser breder Markerna ut sig, och där stryker både det ena och det andra omkring. Historier om zonspringare har inte gått något förbi, och vad de är finns det ingen som är riktigt säker på även om ryktet säger att de en gång var människor som efter omfattande strålpåverkan mer liknar rasande zombies än något annat. På sistone har en del genomresande även talat om muterade djur som rört sig i mindre flockar om natten och som sägs komma från det övergivna laboratorium några kilometer från Håle. Om dessa utgör ett hot eller ej är oklart, men få är villiga att ta risken, och ser därför till att hålla sig inom Håles gränser efter mörkrets inbrott. Den som ändå väljer att ge sig ut i Markerna gör klokt i att rekrytera människor med specifik yrkeskompetens, som Väktare för beskydd, och Kunskapare med strålningskompetens, eftersom mer än en äventyrslysten Håle-bo gett sig ut för att senare återkomma med inre blödningar och fallerande organ till följd av strålsjuka. Som tur är håller sig de flesta ifrån eskapader i Markerna, och till vardags är det mest äventyrliga en Håle-bo måste tampas med att det lokala fyllot somnar i soppskålen eller att Naturkultisterna lån-snattar ett par verktyg.


politik och affärer

Något som är unikt för Håle och som bidragit till framgången av dess uppbyggnad är det tydliga ledarskap och den kompetens som Håles Ledare besitter. Själva menar de att de har lyckats etablera en samhällsstruktur som visserligen bygger på en slags centralisering av makten, vilket liknar den samhällsorganisation som gällde före Krigen, men med fokus på en lite mer lagom variant. En mer stabil vaiant. Detta sticker förstås i ögonen på en del, och exempelvis Naturkultisterna har starka åsikter om att det var just en sådan organisation som orsakade De Gröna Krigen, och att historien kommer att upprepa sig om det inte görs radikala förändringar av detta. Naturkultisterna i Håle har vid flertalet tillfällen proklamerat för den radikala idén om demokrati, vilket inte klingar väl med Ledarnas tankar om hur området ska skötas, och en stilla konflikt kring detta ligger ständigt och pyr.

ja.jpg

Då Håle etablerades var tanken att området skulle fungera endast som knutpunkt för genomresande, men allt eftersom har personer med olika yrkesfärdigheter sökt sig till platsen och gjort sig en permanent bostad. Den mångfald av allt från Prånglare till Trivselidkare och Kommunikatörer som platsen erbjuder gör Håle levande och dynamiskt. De senaste månaderna har det på initiativ av Ledarna startats upp ett projekt som syftar till att sätta Håle på produktionskartan. Eftersom området ligger på relativt oförstörd mark, med tillgång till vad som tidigare var åkermark men även skogspartier har det blivit beslutat att odling av lokala grödor är vad man ska satsa på. Odlade produkter som kraft-pären, askäpplen och sting-gurka är mycket populära och dessutom lättodlade, men även vildplockade grödor som lärk-lav, stensöta och bristel-bark används flitigt för både matlagning, medicin och export. Den första skörden beräknas till största del gå till försäljning och byteshandel med andra områden, men många Håle-bor när förhoppningen om att denna nya rikedom ska spilla över på dem, och ge möjlighet till mer jobb och mättare magar.Valuta

Förutom byteshandel och handel med ingame-ammunition (airsoftkulor) kommer ett monetärt ingame-system som består av tomhylsor att användas. I Håle har det upprättats ett lokalt penningsystem som fungerar som marker på ett kasino, och det går alltså inte att använda denna valuta på andra platser än i Håle. En tomhylsas värde ligger i mässinginnehållet och har därför ett ungefärligt symboliskt värde, men detta värde påverkas såklart av vad som ska handlas och i vilken situation. Din karaktär startar spelet med ett antal airsoftkulor och tomhylsor att driva handel med. En ungefärlig riktlinje för tomhylsors värde är följande:

1 st stor hylsa = 5 st små hylsor
En kopp kaffesustitut - 1 st liten hylsa
En skål soppa - 2 st små hylsor
Två stora potatisar - 1 st liten hylsa
Ett startkit fröer - 1 st stor hylsa
En drog - 2 st stora hylsor
En akut amputation - 2 st stora hylsor
Beväpnat beskydd, per timme - 2 st stora hylsor
Batteri - 1 st stor hylsa
En kula (airsoft) - 1 st liten hylsa
Ett fordon - Oändligt antal stora hylsor


teknologi

Precis som med de flesta yrkesfärdigheter var även kunskapen om teknologi starkt fragmenterad hos gemene människa även före De Gröna Krigen. Vanliga teknologiska yrkestitlar var exempelvis radioingenjör, vitvaruingenjör eller asfaltsteknolog. Denna fragmentering av yrkeskunskap har inneburit att människor idag inte riktigt förstår hur teknologiska system i sin helhet fungerar, vilket innebär att det exempelvis är en stor utmaning att etablera fungerande kommunikation mellan olika platser. I Håle har det nyligen upprättats ett system vid namn Rhino som möjliggör kommunikation med andra platser, främst i syfte att etablera och stabilisera handel men även i syfte att stärka säkerheten på området.

Teknologins speltekniska funktion:

Systemet kommer gå att använda på mobil och dator med internetuppkoppling. Som spelare är det fritt fram att använda båda sortens enheter, men tänk på att fungerande datorer är otroligt sällsynt, och förmodligen kräver specialkompetens (exempevis att din karaktär har en specifik historia/kunskap kring detta, eller ett specifikt yrke). Datorer att använda systemet på kommer finnas tillgängliga på området. Så vad kan spelare använda systemet till? I Knutpunkt Håle 2019 kommer systemet ha två funktioner:

1. Kommunikation.
Håleborna uppskattar att äntligen ha möjligheten att hålla kontakten med sina nära och kära i andra delar av landet. Inget kan ljusa upp en mulen dag så som ett meddelande från din enda kvarlevande barndomsvän eller tidigare flört. Rhino möjliggör textkommunikation mellan spelare och andra samhällen.

2. Karta & Försvar.
Den senaste funtionen i Rhino är kartfunktionen. Denna spelar en viktig roll för Håles försvar, och är direktkopplad till de sensorer som Vaktstyrkan placerat ut i terrängen. När dessa perimetrar bryts varnar systemet och bidrar på så sätt till att säkra området från yttre hot. Kartfunktionen används även av de som rör sig i Markerna, eftersom det i systemet ibland finns viktig information om förorenade områden. Dessutom har Håles Ledare på sistone börjat skicka ut expeditioner till platser av särskilt intresse, och för att effektivisera dessa expeditioners framfart i Markerna kommuniceras rutter och information via kartsystemet.

Ingame heter systemet Rhino, off-game heter det Rolehaven och byggs av Carmilla Mina Jankovic. Arbetet med Rolehaven hålls vid liv av er, så besök gärna https://www.patreon.com/yxeri och skänk en slant, eller besök projektets FB-sida på https://www.facebook.com/thethirdgiftgames/. Såhär fungerade och såg systemet ut på Blodsband Reloaded: https://bbrterminal.thethirdgift.com/.


Fordon

Fordon är sällsynta i världen så som den ser ut efter De Gröna Krigen, men de förekommer då och då, men tyvärr inte sällan som ett maktmedel. Den som äger eller har tillgång till ett fordon är ofta högre uppsatta personer, eller så brukar högre uppsatta personer se till att knyta dessa till sig på ett eller annat sätt. Det går en del rykten i området om gäng som åker från ställe till ställe för att plundra och förstöra, och att de ofta dyker upp åkandes i flera större fordon. Håle har ännu inte råkat ut för något liknande, men en kan aldrig vara nog försiktig!

gk-old (49).jpg

Vi uppmuntrar den som har tillgång till fordon med passande estetik att ta med dessa till spelet. Området är körbart med de flesta sorters fordon. Alla fordon med motor behöver vara godkända på besiktning samt ha gällande trafikförsäkring. Den som vill ta med fordon hör av sig till arrangörer för godkännande av detta.