Lajv - hur går det till?

Lajv är en typ av impovisationsteater, utan publik. Spelaren skapar en karaktär och deltar i spelet genom att gestalta karaktären i lajvvärlden och att påverka berättelsen tillsammans med medspelare. De Gröna Krigens Efterdyningar använder en typisk nordisk lajvstil, vilket är ett samlingsnamn för en särskild sorts speldesign inom Lajv. Denna skiljer sig ofta från speldesignen som används i andra delar av världen. Nedan följer några exempel på dessa skillnader:

Bryn-DC.jpg

Inlevelse. Det ska kännas som att spelaren verkligen är där. Detta betyder att mycket fokus läggs på att skapa en setting och ett klimat där spelet skapar en övertygande illusion av att fysiskt vara på platsen i fråga. För många underlättas detta av att skapa en karaktär de lär känna ordentligt innan lajvstart. Detta så att spelaren in-game vet exakt hur karaktären skulle reagera i olika situationer. Ett exempel på inlevelse är att du drömmer som din karaktär, samt att du vaknar följande morgon med en förvirrad känsla av vem du är i verkliga livet

Samarbete. Hela spelet handlar om att skapa en spännande och rörande berättelse tillsammans med andra, och inte att vara störst, starkast och vinna lajvet. Vårt lajv är inte ett du kan vinna, och vi är av den åsikten att inget skapar bättre spel än spelare som låter sin karaktär misslykas, eller tappa bort den där in-game-ledtråden så att fler spelare får möjligheten att ta del av den.

Artistisk vision. Många nordiska lajv är gjorda för mer än underhållning. Ofta har de en artistisk eller politisk agenda. Meningen med detta är att väcka tankar om ämnet hos spelaren. Vi har valt att skapa De Gröna Krigens Efterdyningar på en (än så länge) fiktiv framtid som bygger på människans girighet mot varandra, och utnyttjandet av jordens resurser. Vårt huvudmål med den här kampanjen är att spendera tid i en cool postapokalyptisk setting och skapa en mötesplats för lajvare i norrland. Ämnet vi skapar det här lajvet runt är något vi anser vara viktigt, och därför fins det mycket att läsa under /Historia.

Hur kommer jag igång?

För att börja läser du in dig på den typ av lajv du planerar att ta del av. Du bekantar dig med världen, hur spelet fungerar och börjar tänka på vilken sorts karaktär som känns intressant för dig att spela. När anmälan för lajvet öppnar skickar du in din karaktär för godkännande av arrangörerna. Du kan läsa mer om att bygga en karaktär under Att skapa en karaktär.

När du bestämt dig vilken sorts karaktär du vill spela är det dags att tänka på hur den här personen ser ut. Hur roligt och lätt eller svårt det känns att skapa en outfit är individuellt. Många upplever att post-ap lajv är enkelt att fixa outfits till, eftersom det i princip är kläder och skor som inte ser nya och fräsha ut. Det är helt enkelt viktigt att inte slarva med patineringen (att få kläder och utrustning att se slitna ut). Visa att du kämpat för din överlevnad i en hård omvärld de senaste åren. Läs mer om patinering och hur du med enkla medel får till en post-ap-stil under Estetik.

Kläder och tillbehör som användes in-game patineras för att passa in i den postapokalyptiska settingen. Det här innebär att väskor, tält, dryckeskärl och mattillbehör ska se ut som att de i princip överlevt sju svåra år. Läs mer under Estetik.

Eftersom Gröna Krigens Efterdyningar är ett lajv som innefattar både airsoft och boffer så är det viktigt att vara lyhörd mot sina medspelare. Ingen ska känna sig tvingad att delta i spel som inkluderar strid eller konflikt, och om du som spelare känner att något inte känns ok, så signaleras detta direkt till medspelare. Mer om detta under Regler.