Statliga myndigheter

Försvarsmaktens utveckling

År 2150 har Försvarsmakten helt förändrat sin tidigare organisationsindelning, och består i huvudsak av tre olika falanger;
- Incomp 36 (markområden)
- FlyStat (luftrum)
- MarOb Lt (hav, kust, sjö).

InComp 36

Redan före kollapsen hade försvarets budget kraftigt åsidosatts till förmån för annat, och det var därför inte ovanligt att dessa soldater själva skaffade fram eller kompletterade sin utrustning. Därför kan dessa soldater se mycket olika ut och använda olika slags vapensystem, men detta har också visat sig vara en styrka för organisationen eftersom de är svåra att förutsäga, samt att känna igen då de inte klär sig enhetligt. Arbetar delvis åt gamla staten med målet att bygga upp samhället och trygga människors vardag, vilket också är anledningen till att de placerats ut i Håle som anses vara en viktig del av regionens återuppbyggnad och stabilitet.

FlyStat

I och med Urankrisens konsekvenser bröt sig FlyStat ur samarbetet med staten och startade upp egen verksamhet. Grupperna inom denna falang har sina baser under jord, och är mycket diskreta när de utför uppdrag och rör sig ovan jord. Medlemmar av FlyStat ses av de andra som desertörer och ett hot, eftersom de arbetar för andra intressen än de andra två falangerna. Att de fortfarande har kontroll över luftrummet ses som en riskfaktor och ställer till stora svårigheter för InComp 36 och MarOb Lt. FlyStat ses ofta som krigsförbrytare eftersom de löser sina uppdrag utan betänkligheter kring etik och moral. Kapital och resultat är deras prioritet, och om detta innebär att om de måste offra människor är det inget de ligger sömnlösa över.

MarOb Lt.

De flesta inom MarOb Lt. föds in i gruppen. De har sina baser på stora riggar ute i vattnen, där de lever avskurna från land, helt självförsörjande på mat och energi. Vid tillfällen då de är i behov av varor som de inte kan producera själva eller hämta från havet handlar de varor från vattenburna Prånglare, men det är inte ovanligt att både Kunskapare, Odlare, Mekaniker och andra yrkesverksamma bor på dessa riggar som en del av MarOb Lt. Fem år efter de Gröna Krigen arbetar denna falang delvis åt den gamla staten, och sköter patrullering av landsgränserna till havs, samt med informationsinhämtning och ytövervakning.