Var: Berget, Härnösand
När: 22-25 Augusti 2019


Välkommen till lajvvärlden De Gröna Krigens Efterdyningar, en peppig misärupplevelse i Norrlands mörka skogar. Lajvvärldens huvudkampanj heter KNUTPUNKT HÅLE och utspelar sig 5 år efter De Gröna Krigen. I huvudkampanjen kan din karaktär vara en del i uppbyggnaden av ett postapokalyptiskt samhälle där samspel mellan olika yrkesgrupper, politiskt maktspel och kampen om resurser avgör vilka som får äta sig mätta och vilka som lämnas hungrande. Utöver huvudkampanjen kommer det även dyka upp fristående mindre lajvevent, och dessa kan komma att utspela sig både före och efter De Gröna Krigen, inom specifika yrkesgrupper eller i form av expeditioner. Dessa mindre lajvevent kommer alltid på något sätt att vara relevanta för, och gå att koppla till huvudkampanjen. Läs mer om de olika eventen i Anmälan.

Lajvvärldens estetik baseras på en romantiserad postapokalyps med inslag av industri, futurism och misär. Här prioriteras personliga uttryck och fokus ligger på att uttrycka något snarare än hårt hållen praktisk överlevnad och realism. Huvudkampanjens struktur kan beskrivas som en delvis “sandlåda”, vilket innebär att spelarna får stor möjlighet att påverka spelets handling och utgång själva. Det kommer dock finnas en huvudplott att förhålla sig till för de som vill, samt för vissa yrkesgrupper.

Notera att detta lajv innehåller ett visst bruk av airsoft- och boffervapen. Detta är dock INTE ett airsoft-event eller ett militärt simuleringslajv: vi är alla här för att i första hand rollspela medan vi förhåller oss till de kulor som emellanåt viner förbi. Vår ambition är att kunna erbjuda ett postapokalyptiskt lajv som erbjuder spelaren både action, socialspel och politiska plotter. Nedan hoppas vi kunna bjuda på ett sammanfattande smakprov av vad ni kan förvänta er av huvudkampanjen KNUTPUNKT HÅLE.

Vi ses i postapokalypsen!

 

47495844_575477066236085_5323350545912561664_n.jpg

Året är 2209, och världen som den var fick ett abrupt slut för 5 år sedan då De Gröna Krigen bröt ut över stora delar av världen. Under lång tid hade människor lidit brist på mat och rent vatten, epidemier, varit utsatta för allt mer frekventa översvämningar, extrema temperaturer, solstormar och dåliga skördar. Allt detta satte igång många paralella konflikter mellan flera stora länder, och resultatet av detta blev De Gröna Krigen. Resultaten av ett globalt krig blev förödande, och på de flesta håll slogs många viktiga samhällsfunktioner ut fullständigt. Mycket av de samhällsfunktioner människor tog för givet försvann på några dagar och slog hårt mot stora delar av befolkningen. Sådant som sjukvård, livsmedelsproduktion och sanitet var inte länge något människor kunde räkna med, och eftersom varken samhället eller dess invånare var beredda på denna snabba förändring dukade många snabbt under. De som överlevde var de som hade förberett sig, de som var  beredda att slå sig fram på andras bekostnad, de driftiga eller de tursamma.

5 år efter De Gröna Krigen är populationen kraftigt reducerad, men på vissa håll har små samhällen börjat byggas upp. Just en sådan plats är Håle, som kommit att fungera som mötes,- och handelsplats för de som reser mot eller från kusten i Västerbotten. Området drivs av en grupp som var med och etablerade platsen för omkring 6 månader sedan, och som sätter regler för hur affärer sköts och för vilka som tillåts stanna och hur länge. De som får tillstånd att hålla till i Håle under en längre tid för detta för att de fyller en funktion, oftast för att de har ett yrke som bidrar till Håle som samhälle. Vad som anses som användbart varierar beroende på vem du frågar, och detta innebär att allsköns karaktärer går att återfinna på platsen. Räkna med att stöta på allt från karismatiska prånglare, nervösa kunskapare, bröliga profeter, aspirerande äventyrare och en och annan skumraskare, alla i en salig blandning. För den som dessutom vågar sig ut i vildmarken runt Håle finns möjlighet att stöta på grupper som inte är välkomna i samhället, men även sådant som Zonpsringare och muterade djur tros finnas i skogarna.

47310705_381760172384314_7248796805754781696_n.jpg

Den senaste tiden har allt fler hittat till området, och Håles ledare har förstått att det längs med kusten går ett rykte om att det någonstans i närheten av Håle finns en fornartefakt som skulle kunna leda vägen till "en kunskapens högborg". Exakt vad detta betyder är det ingen som riktigt har förstått, men artefakten tros besitta ett stort teknologiskt värde. Den som fick tag på denna artefakt skulle troligen kunna säkra framtiden för både sig själv och sina efterkommande, och garantera en plats bland de rikaste och mest inflytelserika personerna i denna värld, även om det i denna värld endast innebär en varm säng och två mål mat om dagen). Kanske har du tagit dig till Håle för att se om du kan lägga vantarna på den där artefakten. Kanske har du tagit dig till Håle enbart för handelsplatsens skull - kanske är det här du kan finna ro i en annars mycket hård och ensam värld. Håle har ju trots allt ryktet om sig att vara en av de första organiserade och bestående små samhällen där det även håller på att startas upp en produktion av lokala grödor, något som stärker Håles position som knutpunkt och även gör att utomstående organisationer söker samarbete med platsen.

https://www.youtube.com/watch?v=gw74ikKrtwE&feature=youtu.be