Teknikens utveckling år 2010-2204

De Gröna Krigen var ett resultat av många konflikter mellan flera stora nationalstater. Jakten på naturresurser intensifierades i takt med att resurserna minskade och behoven ökade, och länge trodde man att teknologiska framsteg inom olika områden skulle lösa problemen, men så blev inte fallet.

Några viktiga och mindre viktiga teknologiska framsteg år 2010 - 2204:

2010 - världens första cyborg ser dagens ljus
2017 - det mänskliga genomet är klarlagt
2023 - Nordkorea testar kärnvapen för första gången
2029 - forskare lyckas extrahera bilder direkt ur hjärnan
2034 - världens första transplantation av syntetiska organ
2038 - mänskliga stamceller i embryon skapas via kloning
2046 - laservapen används inom marinen
2051 - textkommunikation direkt från tanken, drönare används inom bevakning
2063 - nanoteknik är mainstream
2069 - alla glaciärer har smält vilket ökar havsnivån med 10 meter - elektroniska dammar för att lågt liggande länder inte ska översvämmas byggs
2077 - 3D-printade kläder
2082 - biokemisk attack mot London med tusentals döda
2090 - Elektroniska robotproteser ersätter förlorade lemmar
2103 - genomodifierad annanas
2114 - stora delar av Bangkok överges pga översvämmning
2125 - designerbäbisar för rika
2138 - förarlösa svävartaxis i Dubai
2144 - jämställdhet mellan könen
2159 - alla stabila samhällen drivs i huvudsak av kärnkraft
2162 - upptrappade konflikter med biokemisk krigsföring och riktade missinformationskampanjer
2168 - uppstyckad organisation av yrkeskunskaper - specifika yrkes kunskaper som ex “ventil-mekaniker” snarare än det ospecifika och breda “mekaniker” började användas
2172 - allienation hos befolkningen som ledde till massiv överkonsumtion
2174 - sopbergen blir ohanterliga, spiller ut i hav och vattendrag
2185 - de flesta havsbottnar är döda, haven urfiskade
2192 - regeringar runt om i världen inför “leave-in-time” som är en överenskommelse som gemene man kan göra. Denna deal ger individen ett hårt jobb 7 dagar i veckan för en matranson på motsvarande 1500 kcal i energi, detta om individen skriver på ett avtal om att låta sig “avhysas från samhället” om/när denne blir så sjuk att den inte längre kan utföra det överenskomna arbetet.
2199 - de globala konflikterna trappas upp, små och mellanstora atombomber avfyras mot olika nationer
2204 - Den slutgiltiga kraftmätningen slår ut alla elektroniska system och apparater, vilket lämnar världen och de få överlevande i totalt mörker.

teknologi efter de gröna krigen

De system som nu lyckats etableras efter katastrofen mycket primitiva eftersom mycket av de gamla systemen och dess kunskap gick förlorade under krigen. Endast den elektroniska utrustning som var skyddad i jordade Faradays Burar eller motsvarande klarade sig, vilket innebär att det nu är ovanligt att vanliga människor äger fungerande elektronik. Detta gäller all elektronik förutom Rhino-devices, som verkar vara immuna mot sådan yttre påverkan. För den som beger sig ut i Markerna med elektronisk utrustning och stöter på områden med gammastrålning kan det hända att detta även efter flera år sedan den senaste bomben påverkar utrustningen via induktionseffekter. Utrustningen bör då snarast lämnas in för reparation och service hos en elektrokunnig kunskapare för att återfå sin funktion.


Satelliter

Till mångas förvåning verkar det fortfarande existera några fungerande satelliter, som ligger i omlopp kring jorden. Hur dessa undgått att drabbas av rymdväder och mänsklig påverkan är oklart, men det är med hjälp av dessa som man nu kunnat börja etablera ett primitivt navigations-, och kommunikationssystem vid namn Rhino. Detta system ägs och kontrolleras av InComp 36, som också är den organisation som försöker ta kontroll och få inflytande över områdets olika Knutpunkter för att säkra stabilitet och framgång för återuppbyggnaden av en ny civilisation. Om fler organisationer har tillgång till satelliterna är oklart, men indikationer på sådan aktivitet har upptäckts de senaste månaderna.


Rhino/Rolehaven

In-game heter det elektroniska systemet Rhino, och har en funktion för textkommunikation, och en för navigering. Alla spelare med en “Rhino-device” kan använda sig av det, och off-game innebär detta en dator och/eller smartphone med internetuppkoppling. I Rhino hålls kommunikation inom och mellan olika grupper, där sprids rykten och points of interest i Markerna, men även kommunikation med områden utanför Håle och ibland med andra organisationer utanför området.

Off-game heter systemet Rolehaven och skapas och underhålls av Carmilla Mina Jankovic. Systemet är samma som används på det postapokalyptiska lajvet Blodsband Reloaded.

62090284_1331288273691450_8525383050312286208_n.jpg

Instruktioner för att göra den mer in-gamey
www.thethirdgift.com/preparation

Kreatörens Patreon
www.patreon.com/yxeri