VÄRDEGRUND


Allas lika värde

I kampanjen Gröna Krigens Efterdyningar arbetar vi för jämställdhet och jämlikhet. Vem som hellst kan välja vilka yrken, attribut och karaktärsdrag som helst inom ramen för lajvet. Det finns ingen social hierarki mellan kön eller etniciteter in-game, vilket även återspeglas i hur vi byggt upp historien kring det samhälle som utvecklats innan katastrofen. Läs mer om detta postmoderna och multikulturella samhälle under "historia".

Att spela på slaveri är okej, men inte sådant slaveri som omfattar prostitution och/eller sexuella tjänster av något slag. Att alla inblandade verkar vara eller t om säger sig vara okej med detta gör ändå inte att det är okej i denna lajvkampanj, det är helt enkelt nolltolerans på denna typ av spel. Detta beror delvis på svårigheten i att styra denna typ av scener/spel, samt att som arrangör ha full koll på att alla inblandade faktiskt mår bra. Så dels är denna nolltolerans ett sätt att skapa en trygg spelmiljö för alla. En andra anledning till denna nolltolerans är att det inom postapgenren som populärkultur finns en stark koppling till sexuellt utnyttjande av kroppen som ekonomiskt medel. Eftersom postapgenren inte uppstår i ett vakuum utan är en del av vår samtid innebär detta att olika grupper är olika utsatta för hur utnyttjandet av kroppen som ekonomiskt medel porträtteras, och därför har vi valt att ta avstånd från att bidra till denna del av genren.
 

KONflikter och förolämpningar

Diskriminering är aldrig okej, varken in-game eller off-game. Därför skippar vi gliringar och förolämpningar som anspelar på kön, etnicitet, sexualitet och utseende. Det är inte heller okej att anspela på könsstereotypa föreställningar genom att säga saker som "att slåss som en tjej", "gråta som en flicka" eller "ta det som en man".

Blir du provocerad och undrar om du ens får säga något alls? Ta dig i så fall en funderar på varför många av dagens förolämpningar är utformade som de är. Känner du dig fortfarande provocerad, hör av dig till oss så ska vi förklara mer ingående.

Men allvarligt talat, vad är okej att förolämpa någon med in-game? Att anspela på händelser, yrken, eller in-egenskaper är helt okej och ofta spelskapande. Det kan skapa spännande relationsutveckling att ex reta den stackars klumpiga mekanikern med tummen mitt i handen för att denne är helt borttappad när det gäller att meka. Blir mekanikern sur, arg, ledsen? Börjar ni mucka? Håller mekanikern med och tappar hoppet, vilket får dig att skämmas? De roligaste förolämpningarna är inte de du kastar över axeln när du är på väg bort, utan de som skapar interaktion.


Den som bryter mot vår värdegrund kan komma att avhysas från spelområdet och inte tillåtas delta på fler lajv inom kampanjen.