Världen idag

5 år efter att De Gröna Krigen tog slut är människan blott en spillra av sitt forna jag. De människor som inte gick under jord i de stora bunkrar som staten förberedde under konfliktåren överlevde genom att samarbeta eller helt enkelt ta det de behövde från andra. Överlevnad var det som gällde, och detta skapade en alldeles särskild mentalitet och ingen var villig att låta sig trampas på. För att överleva i denna nya värld använde en del sin karsima, medan andra utnyttjade råstyrka eller list. Den starkes lag rådde på många håll, men ganska snart efter att krigen ebbat ut började människor bygga upp små samhällen igen. Det skulle dock visa sig svårt att bygga upp stabila samhällsstrukturer, då denna kunskap redan långt tidigare i historien gått förlorad. Eftersom det pre-apokalyptiska samhället varit så centraliserade i sin uppbyggnad visade det sig svårt för människor att veta vilka av samhällets byggstenar de skulle bygga använda sig av för att skapa en stabil och trygg grund. Detta resulterade ofta i att de samhällen som började byggas upp snabbt förgjorde sig själva inifrån.

dd8691e1d85b2a33765d2593746954a8.jpg

Frivillig migration mellan länder, flykt, nya gränsdragningar mellan nationalstater, kulturell import av föremål och sedvänjor, ökad utåtriktad internationalisering och den informationsteknologi som ständigt utvecklades var några av de övergripande processer som bidrog till förändring av samhälsstrukturen över tid. Denna nya globala struktur kan bäst beskrivas som en kulturell smältdegel, där språk, etniciteter och trosuppfattningar var lika mångfacetterade och frekvent förekommande inom ett och samma område som antalet radioaktiva mikrober i en nukelär zon. Tidigare i historien hade dessa faktorer varit avgörande för hur klasser och hierarkier skapades i samhället och speciellt avgörande för detta ansågs samhällets grad av sekulärisering, som ofta var låg. Det var inte sällsynt att medborgarna kunde tala och förstå flera olika språk, och att religioner blandades och nya skapades av frön från de gamla och användes lite som det passade, men alltid endast av den enskilde individen och aldrig av staten. Denna kulturella smältdegel bidrog till mycket gott, som att konflikter baserade på kön, klass, religion och etnicitet inte längre förekom, men detta skedde till ett pris. Denna samhällsutveckling bidrog också till en känsla av allienation och rotlöshet hos många och det var svårt för människor att finna gemensamma nämnare att bilda en samhällsgemenskap kring.

Trots att mänskligheten raserades efter De Gröna Krigen och ingen större gemensam samhällsorganisation hunnit uppstå på nytt, verkar denna kulturella smältdegel fortfarande vara en självklar del i hur människor behandlar varandra och ser på sin sociala verklighet. Detta innebär att framförallt språk fortsatt att föras vidare och utvecklas naturligt, och även på en sådan avlägsen plats som Håle växlar människor frekvent mellan många olika språk, även om det främst är svenska och engelska som råder på just denna plats.